Hydroizolacja fundamentów – Wrocław

izolacja fundamentowNasza firma Spray-System z siedzibą w Legnicy działa w branży remontowo-budowlanej 13 lat. Specjalnością firmy jest kompleksowe przeprowadzanie hydroizolacji fundamentów. Przeprowadzamy izolację ścian fundamentowych zarówno poziomych, jak i pionowych. Dysponujemy odpowiednią wiedzą i technologiami pozwalającymi przeprowadzić hydroizolację fundamentów nawet w trudnych i nietypowych warunkach.

Usługi hydroizolalacji wykonujemy zarówno dla firm, jak i osób indywidualnych w całej Polsce. Zapraszamy do kontaktu tel.: 794 140 577 w szczególności osoby zainteresowane z Dolnego Śląska, Wrocławia i Legnicy.

Korzystamy przede wszystkim ze sprawdzonych produktów, technologii i systemów hydroizolacji. Producentami używanych przez nas produktów są przede wszystkim uznane światowe firmy, będące liderami na rynku hydroizolacji – Canada Rubber i Alchemica.

Ścisła współpraca z tymi firmami zapewnia odpowiednie materiały i technologie pozwalające na niezwykłą skuteczność i trwałość rozwiązań:

 • system wiążący ze świeżym betonem,
 • system membran z syntetycznego kauczuku,
 • zaprawy hydroizolacyjne,
 • wkładki i taśmy uszczelniające,
 • powłoki izolacyjne grubo i cienkowarstwowe.

Kompleksowa gama produktów, odpowiednie technologie, nasze doświadczenie i staranność wykonania pozwala nam w pełni sprostać rygorystycznym wymaganiom stawianym hydroizolacji: odporności na czynniki zewnętrzne i trwałości.

Metody prac hydroizolacyjnych – Wrocław

Warto zaznaczyć, że metodę hydroizolacji zawsze dopieramy odpowiednio do istniejących warunków i dopasowujemy ją do indywidualnego zlecenia. Zapewniamy w ten sposób długotrwały brak wilgoci i odpowiedni stopień izolacji budynku.

Stosowane przez nas technologie to:

 • hydroizolacja Wrocław – drenaż budynku,
 • izolacje przeciwwodne – Wrocław.
 • izolacja strukturalna – hydroizolacja fundamentów,
 • podcinanie murów – hydroizolacja,
 • tradycyjne odtwarzanie lub wykonanie izolacji pionowej,

Pionowa hydroizolacja fundamentów

Hydroizolacja pionowa to zabezpieczenie przed wodą i wilgocią ścian fundamentowych lub ścian piwnic budynku.

Hydroizolacja pionowa budynków to nasza flagowa usługa. Fundamenty mają stały, bezpośredni kontakt z gruntem. Sprawia to, że są one narażone na bezustanne działanie wilgoci i wody. Dlatego tak ważna jest jakość wykonania hydroizolacji fundamentów. Jeśli nie zostanie ona przeprowadzona we właściwy i staranny sposób, to fundament niczym gąbka będzie wchłaniać wilgoć. Stworzy to idealne warunki do rozwoju rozmaitych pleśni i grzybów i co za tym idzie doprowadzi do zniszczenia fundamentów w dużym stopniu. Wilgoć pojawi się nie tylko w piwnicach, ale może też zaatakować wyższe kondygnacje domu zagrzybiając i niszcząc ściany.

Brak odpowiedniej hydroizolacji dla domu oznacza:

 • przenikanie wody i wilgoci z gruntu do fundamentu,
 • degeneracja materiału fundamentu,
 • rozprzestrzenianie się wilgoci, grzybów i pleśni w piwnicach i stopniowo w całym domu,
 • łuszczenie farby na ścianach i sufitach,
 • odspajanie tapet,
 • odpadanie i pękanie tynku,
 • zmniejszenie izolacyjności cieplnej ścian.

Aby nie dochodziło do wyżej wspomnianych zagrożeń, konieczne jest właściwe i staranne wykonanie izolacji fundamentów. Pionową hydroizolację domu zalecamy stosować wówczas, gdy fundamenty są umiejscowione poniżej poziomu wód gruntowych.

Pozioma hydroizolacja fundamentów

Hydroizolacja pozioma to umieszczenie powłoki hydroizolacyjnej pomiędzy ławą fundamentową a ścianą lub fundamentem a ścianami na parterze. Zadaniem powłoki hydroizolacyjnej jest ochrona przed kapilarnym podciąganiem wody z gruntu. Ten rodzaj hydroizolacji polega na ułożeniu folii lub papy na ławie fundamentowej. Folię układamy luzem, papę przyklejamy bądź zgrzewamy z podłożem. Po przygotowaniu powierzchni w ten sposób możemy stawić ściany fundamentowe. Wcześniej nigdy tego nie robimy.

Ten rodzaj hydroizolacji zalecamy użyć, gdy woda nie wywiera bezpośredniego ciśnienia na budynek, gdy fundamenty są umiejscowione powyżej poziomu wód gruntowych.

 

Porada eksperta

Izolację poziomą jest najlepiej ułożyć nie tylko pod ścianami zewnętrznymi, ale także pod ścianami działowymi i nośnymi.

 

Stopień hydroizolacji fundamentów

fundamentyStopień izolacji fundamentów zależy od rodzaju gruntu i ilości w nim wilgoci. Stosując te kryteria możemy podzielić hydroizolacje na:

 • hydroizolację lekką przeciwwilgociową – poziom wody gruntowej jest niski, a grunt jest przepuszczalny,
 • hydroizolację średnią przeciwwilgociową – poziom wody gruntowej jest sezonowo wysoki lub znacznie się podnosi po ulewach, grunt jest przepuszczalny,
 • hydroizolację ciężką przeciwwodną – poziom wody gruntowej jest wysoki lub znacznie zwiększający się okresowo; woda wywiera napór na ściany fundamentowe, a grunt jest nieprzepuszczalny i gliniasty.

O stopniu hydroizolacji fundamentów powinien zadecydować projektant domu, wziąwszy pod uwagę opinię geotechnika, który uprzednio zbadał dany grunt.

Materiały do poziomej hydroizolacji fundamentów

Papa – dość powszechnie stosowany materiał na osnowie poliestrowej. Jest ona najczęściej układana w dwóch warstwach, które są ze sobą klejone lepikiem.
Folia – wykonana z PVC lub twardego polietylenu o grubości od 0,6 do 2,0 mm, o gramaturze 700 do 2600 g / m2. Folia jest w handlu dostępna w rolkach o szerokości od 17 do 60 cm. Szerokość folii dobieramy odpowiednio do grubości ścian i ław fundamentowych. Folia przeważnie p[osiada tzw. moletowanie, czyli fakturę ułatwiającą przyleganie do zaprawy.

Nie ma potrzeby zgrzewać, czy też kleić folii z podłożem. Układany ją jednowarstwowo luzem. Izolując przeciwwilogociowo podłogę na gruncie i płytę fundamentową używamy folii poliuretanowej o grubości min. 0,4 mm – sprzedawana jest ona w dużych płachtach. Format taki pozwala na minimalizację zakładów pomiędzy poszczególnymi pasami folii lub możemy ich całkiem uniknąć. Przekłada się to na zwiększoną szczelność i trwałość.

Materiały do pionowej hydroizolacji fundamentów

hydroizolacja wroclawPapa asfaltowa – cechuje ją duża wytrzymałość mechaniczna i jest elastyczna; wykazuje sporą odporność na czynniki chemiczne. Najtańsza, ale zarazem na o najgorszej jakości jest papa z osnową na tekturze. Do ściany przykleja się ją lepikiem. Popularne w budownictwie są papy na osnowie z włókna szklanego lub z włókna poliestrowego. Papy modyfikowane SBS, OCB lub APP możemy wykorzystać do ścian fundamentowych. Układamy je jednowarstwowo i mocujemy poprzez zgrzewanie.
Folia polietylenowa – folie PE HD o podwyższonej twardości są najlepsze. Cechuje je wyśmienita odporność na rozerwanie i inne uszkodzenia. Do hydroizolacji wykorzystujemy folie o gramaturze 270-300 g / m2 i grubości większej niż 0,4 mm. Rolka folii to długość 20-30 m, szerokość 1-3,5 m. Dostępne w handlu są także płachty o rozmiarach 12 x 25 m.
Membrany EPDM - rodzaj syntetycznego kauczuku o gramaturze ok. 1400 g / m2. Są one grube i dlatego odpowiednie do hydroizolacji typu ciężkiego i średniego.
Bitumiczne masy hydroizolacyjne – masy na bazie asfaltu w kolorze czarnym lub brązowym. Po wyschnięciu tworzą wodoszczelną i elastyczną powłokę.
Polimerowe masy hydroizolacyjne – z żywicy silikonowej lub akrylowej. Są płynne, co umożliwia nakładanie ich wałkiem malarskim. Łatwe do rozprowadzenia.
Emulsje lateksowe i asfaltowe – masy rozpuszczane wodą. Nie niszczą styropianu i są nanoszone tak, jak pozostałe masy hydroizolacyjne. Odpowiednie do lekko wilgotnych lub suchych powierzchni.
Zaprawy hydroizolacyjne – modyfikowane żywicami syntetycznymi drobnoziarniste zaprawy cementowe. Używane do wykonania pionowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. Chętnie stosowane do uszczelniania i ochrony przed wilgocią ścian piwnicznych od wewnątrz.
Beton wodoodporny - o oznaczeniu W-2 lub W-4. Stosowany do budowy ław lub ścian fundamentowych, które nie będą poddane hydroizolacji.
Dodatki do zapraw – sprawiają, że zaprawa jest wodoodporna. Produkt do wytwarzania zapraw hydroizolacyjnych.
Bentonit – produkt z dodatkiem iłu wulkanicznego w formie membrany lub paneli. Bardzo skuteczny produkt w izolacji przeciwwilgociowej. Stosowany w hydroizolacjach typu ciężkiego.
Folie kubełkowe – polietylenowe, sztywne folie grubości 0,5 mm. Najczęściej nie mają zastosowania w izolacji przeciwwilgociowej. Przede wszystkim służą one do osłony warstwy termoizolacyjnej lub hydroizolacyjnej przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi.

Rodzaj hydroizolacji fundamentów a użyty materiał

 • Hydroizolacja lekka – masy bitumiczne (nie roztwory!) nanoszone jedno lub dwuwarstwowo.
 • Hydroizolacja średnia – folia, papa, zaprawy hydroizolacyjne, masy bitumiczne nanoszone dwuwarstwowo,
 • Hydroizolacja ciężka – dwu lub trójwarstwowo układana papa, grube folie hydroizolacyjne, bentonit, beton wodoodporny i specjalistyczne zaprawy hydroizolacyjne zbrojone siatką.

Jak wykonać pionową hydroizolację fundamentów?

hydroizolacja funtamentow wroclawHydroizolacja w pionie najczęściej jest układana od strony gruntu na zewnętrznych ścianach fundamentowych. Nieraz projektant zaleca hydroizolację wszystkich pionowych ścian fundamentowych. Konieczne jest zrobienie tego w sposób, który zapewni szczelne przyleganie materiału hydroizolacyjnego do podłoża. Przy zastosowaniu pap, mas, lub folii powierzchnia ścian fundamentowych powinna być gładka i równa. Jeśli tak nie jest, to należy tę powierzchnię otynkować tynkiem cementowym jeszcze przed ułożeniem hydroizolacji.

Szerokość papy lub folii powinna być o 20-30 cm większa od wysokości ściany fundamentowej. Materiały te układamy bowiem wzdłuż ściany, aby zminimalizować ilość miejsc łączenia. Folii płaskiej nie ma konieczności mocowania do podłoża. Wystarczy, że będzie ona zwisać ze ściany i zostanie dociśnięta gruntem. Niemiej folie termozgrzewalne lub samoprzylepne zapewniają większą trwałość izolacji fundamentów. Dlatego warto je stosować.

W izolacjach przeciwwodnych stosujemy 2 lub 3 warstwy folii lub papy, które zawsze muszą być połączone z podłożem. Hydroizolacji nie nakładamy na podłoże mokre lub brudne.

Nie wolno uszkodzić hydroizolacji pionowej w trakcie zasypywania wykopów. Dobrą osłonę przed uszkodzeniem stanowi warstwa izolacyjna styropianu. Jeśli projekt nie przewiduje jego użycie lub jest wewnątrz ściany, to sztywna folia kubełkowa jest doskonałym materiałem służącym do osłony hydroizolacji pionowej.

Ważne! Pionową i poziomą hydroizolację koniecznie trzeba ze sobą połączyć. Zapewni to optymalną szczelność całego układu. W izolacjach przeciwwilgociowych ścian i ław fundamentowych bądź podłogi na gruncie, wystarczy połączyć pasy foli lub papy na zakład o szer. 30 cm. Gdy kleimy hydroizolację z folii lub używamy taśmy samoprzylepnej, to zakładki możemy zmniejszyć do 10 cm.

Hydroizolacja fundamentów
Wrocław

izolacja fundamentowNasza firma Spray-System z siedzibą w Legnicy działa w branży remontowo-budowlanej 13 lat. Specjalnością firmy jest kompleksowe przeprowadzanie hydroizolacji fundamentów. Przeprowadzamy izolację ścian fundamentowych zarówno poziomych, jak i pionowych. Dysponujemy odpowiednią wiedzą i technologiami pozwalającymi przeprowadzić hydroizolację fundamentów nawet w trudnych i nietypowych warunkach.

Usługi hydroizololacji wykonujemy zarówno dla firm, jak i osób indywidualnych w całej Polsce. Zapraszamy do kontaktu tel.: 794 140 577 w szczególności osoby zainteresowane z Dolnego Śląska, Wrocławia i Legnicy.

Korzystamy przede wszystkim ze sprawdzonych produktów, technologii i systemów hydroizolacji. Producentami używanych przez nas produktów są przede wszystkim uznane światowe firmy, będące liderami na rynku hydroizolacji – Canada Rubber i Alchemica.

Ścisła współpraca z tymi firmami zapewnia odpowiednie materiały i technologie pozwalające na niezwykłą skuteczność i trwałość rozwiązań:

 • system wiążący ze świeżym betonem,
 • system membran z syntetycznego kauczuku,
 • zaprawy hydroizolacyjne,
 • wkładki i taśmy uszczelniające,
 • powłoki izolacyjne grubo i cienkowarstwowe.

Kompleksowa gama produktów, odpowiednie technologie, nasze doświadczenie i staranność wykonania pozwala nam w pełni sprostać rygorystycznym wymaganiom stawianym hydroizolacji: odporności na czynniki zewnętrzne i trwałości.

Metody prac hydroizolacyjnych – Wrocław

Warto zaznaczyć, że metodę hydroizolacji zawsze dopieramy odpowiednio do istniejących warunków i dopasowujemy ją do indywidualnego zlecenia. Zapewniamy w ten sposób długotrwały brak wilgoci i odpowiedni stopień izolacji budynku.

Stosowane przez nas technologie to:

 • iniekcja ciśnieniowa i krystaliczna – Wrocław,
 • hydroizolacja Wrocław – drenaż budynku,
 • iniekcja kurtynowa – hydroizolacja fundamentów,
 • izolacja strukturalna – hydroizolacja fundamentów,
 • podcinanie murów – hydroizolacja,
 • tradycyjne odtwarzanie lub wykonanie izolacji pionowej,
 • iniekcja bezciśnieniowa,
 • izolacje przeciwwodne – Wrocław.

Pionowa hydroizolacja fundamentów

Hydroizolacja pionowa to zabezpieczenie przed wodą i wilgocią ścian fundamentowych lub ścian piwnic budynku.

Hydroizolacja pionowa budynków to nasza flagowa usługa. Fundamenty mają stały, bezpośredni kontakt z gruntem. Sprawia to, że są one narażone na bezustanne działanie wilgoci i wody. Dlatego tak ważna jest jakość wykonania hydroizolacji fundamentów. Jeśli nie zostanie ona przeprowadzona we właściwy i staranny sposób, to fundament niczym gąbka będzie wchłaniać wilgoć. Stworzy to idealne warunki do rozwoju rozmaitych pleśni i grzybów i co za tym idzie doprowadzi do zniszczenia fundamentów w dużym stopniu. Wilgoć pojawi się nie tylko w piwnicach, ale może też zaatakować wyższe kondygnacje domu zagrzybiając i niszcząc ściany.

Brak odpowiedniej hydroizolacji dla domu oznacza:

 • przenikanie wody i wilgoci z gruntu do fundamentu,
 • degeneracja materiału fundamentu,
 • rozprzestrzenianie się wilgoci, grzybów i pleśni w piwnicach i stopniowo w całym domu,
 • łuszczenie farby na ścianach i sufitach,
 • odspajanie tapet,
 • odpadanie i pękanie tynku,
 • zmniejszenie izolacyjności cieplnej ścian.

Aby nie dochodziło do wyżej wspomnianych zagrożeń, konieczne jest właściwe i staranne wykonanie izolacji fundamentów. Pionową hydroizolację domu zalecamy stosować wówczas, gdy fundamenty są umiejscowione poniżej poziomu wód gruntowych.

Pozioma hydroizolacja fundamentów

Hydroizolacja pozioma to umieszczenie powłoki hydoizolacyjnej pomiędzy ławą fundamentową a ścianą lub fundamentem a ścianami na parterze. Zadaniem powłoki hydroizolacyjnej jest ochrona przed kapilarnym podciąganiem wody z gruntu. Ten rodzaj hydroizolacji polega na ułożeniu folii lub papy na ławie fundamentowej. Folię układamy luzem, papę przyklejamy bądź zgrzewamy z podłożem. Po przygotowaniu powierzchni w ten sposób możemy stawić ściany fundamentowe. Wcześniej nigdy tego nie robimy.

Ten rodzaj hydroizolacji zalecamy użyć, gdy woda nie wywiera bezpośredniego ciśnienia na budynek, gdy fundamenty są umiejscowione powyżej poziomu wód gruntowych.

Porada eksperta

tło kolor

Izolację poziomą jest najlepiej ułożyć nie tylko pod ścianami zewnętrznymi, ale także pod ścianami działowymi i nośnymi.

Stopień hydroizolacji fundamentów

fundamentyStopień izolacji fundamentów zależy od rodzaju gruntu i ilości w nim wilgoci. Stosując te kryteria możemy podzielić hydroizolacje na:

 • hydroizolację lekką przeciwwilgociową – poziom wody gruntowej jest niski, a grunt jest przepuszczalny,
 • hydroizolację średnią przeciwwilgociową – poziom wody gruntowej jest sezonowo wysoki lub znacznie się podnosi po ulewach, grunt jest przepuszczalny,
 • hydroizolację ciężką przeciwwodną – poziom wody gruntowej jest wysoki lub znacznie zwiększający się okresowo; woda wywiera napór na ściany fundamentowe, a grunt jest nieprzepuszczalny i gliniasty.

O stopniu hydroizolacji fundamentów powinien zadecydować projektant domu, wziąwszy pod uwagę opinię geotechnika, który uprzednio zbadał dany grunt.

Materiały do poziomej hydroizolacji fundamentów

Papa – dość powszechnie stosowany materiał na osnowie poliestrowej. Jest ona najczęściej układana w dwóch warstwach, które są ze sobą klejone lepikiem.

Folia – wykonana z PVC lub twardego polietylenu o grubości od 0,6 do 2,0 mm, o gramaturze 700 do 2600 g / m2. Folia jest w handlu dostępna w rolkach o szerokości od 17 do 60 cm. Szerokość folii dobieramy odpowiednio do grubości ścian i ław fundamentowych. Folia przeważnie p[osiada tzw. moletowanie, czyli fakturę ułatwiającą przyleganie do zaprawy.

Nie ma potrzeby zgrzewać, czy też kleić folii z podłożem. Układany ją jednowarstwowo luzem. Izolując przeciwwilogociowo podłogę na gruncie i płytę fundamentową używamy folii poliuretanowej o grubości min. 0,4 mm – sprzedawana jest ona w dużych płachtach. Format taki pozwala na minimalizację zakładów pomiędzy poszczególnymi pasami folii lub możemy ich całkiem uniknąć. Przekłada się to na zwiększoną szczelność i trwałość.

Materiały do pionowej hydroizolacji fundamentów

hydroizolacja wroclawPapa asfaltowa – cechuje ją duża wytrzymałość mechaniczna i jest elastyczna; wykazuje sporą odporność na czynniki chemiczne. Najtańsza, ale zarazem na o najgorszej jakości jest papa z osnową na tekturze. Do ściany przykleja się ją lepikiem. Popularne w budownictwie są papy na osnowie z włókna szklanego lub z włókna poliestrowego. Papy modyfikowane SBS, OCB lub APP możemy wykorzystać do ścian fundamentowych. Układamy je jednowarstwowo i mocujemy poprzez zgrzewanie.

Folia polietylenowa – folie PE HD o podwyższonej twardości są najlepsze. Cechuje je wyśmienita odporność na rozerwanie i inne uszkodzenia. Do hydroizolacji wykorzystujemy folie o gramaturze 270-300 g / m2 i grubości większej niż 0,4 mm. Rolka folii to długość 20-30 m, szerokość 1-3,5 m. Dostępne w handlu są także płachty o rozmiarach 12 x 25 m.

Membrany EPDM - rodzaj syntetycznego kauczuku o gramaturze ok. 1400 g / m2. Są one grube i dlatego odpowiednie do hydroizolacji typu ciężkiego i średniego.

Bitumiczne masy hydroizolacyjne – masy na bazie asfaltu w kolorze czarnym lub brązowym. Po wyschnięciu tworzą wodoszczelną i elastyczną powłokę.

Polimerowe masy hydroizolacyjne – z żywicy silikonowej lub akrylowej. Są płynne, co umożliwia nakładanie ich wałkiem malarskim. Łatwe do rozprowadzenia.

Emulsje lateksowe i asfaltowe – masy rozpuszczane wodą. Nie niszczą styropianu i są nanoszone tak, jak pozostałe masy hydroizolacyjne. Odpowiednie do lekko wilgotnych lub suchych powierzchni.

Zaprawy hydroizolacyjne – modyfikowane żywicami syntetycznymi drobnoziarniste zaprawy cementowe. Używane do wykonania pionowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. Chętnie stosowane do uszczelniania i ochrony przed wilgocią ścian piwnicznych od wewnątrz.

Beton wodoodporny - o oznaczeniu W-2 lub W-4. Stosowany do budowy ław lub ścian fundamentowych, które nie będą poddane hydroizolacji.

Dodatki do zapraw – sprawiają, że zaprawa jest wodoodporna. Produkt do wytwarzania zapraw hydroizolacyjnych.

Bentonit – produkt z dodatkiem iłu wulkanicznego w formie membrany lub paneli. Bardzo skuteczny produkt w izolacji przeciwwilgociowej. Stosowany w hydroizolacjach typu ciężkiego.

Folie kubełkowe – polietylenowe, sztywne folie grubości 0,5 mm. Najczęściej nie mają zastosowania w izolacji przeciwwilgociowej. Przede wszystkim służą one do osłony warstwy termoizolacyjnej lub hydroizolacyjnej przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi.

Rodzaj hydroizolacji fundamentów a użyty materiał

 • Hydroizolacja lekka – masy bitumiczne (nie roztwory!) nanoszone jedno lub dwuwarstwowo.
 • Hydroizolacja średnia – folia, papa, zaprawy hydroizolacyjne, masy bitumiczne nanoszone dwuwarstwowo,
 • Hydroizolacja ciężka – dwu lub trójwarstwowo układana papa, grube folie hydroizolacyjne, bentonit, beton wodoodporny i specjalistyczne zaprawy hydroizolacyjne zbrojone siatką.

Jak wykonać pionową hydroizolację fundamentów?

hydroizolacja funtamentow wroclawHydroizolacja w pionie najczęściej jest układana od strony gruntu na zewnętrznych ścianach fundamentowych. Nieraz projektant zaleca hydroizolację wszystkich pionowych ścian fundamentowych. Konieczne jest zrobienie tego w sposób, który zapewni szczelne przyleganie materiału hydroizolacyjnego do podłoża. Przy zastosowaniu pap, mas, lub folii powierzchnia ścian fundamentowych powinna być gładka i równa. Jeśli tak nie jest, to należy tę powierzchnię otynkować tynkiem cementowym jeszcze przed ułożeniem hydroizolacji.

Szerokość papy lub folii powinna być o 20-30 cm większa od wysokości ściany fundamentowej. Materiały te układamy bowiem wzdłuż ściany, aby zminimalizować ilość miejsc łączenia. Folii płaskiej nie ma konieczności mocowania do podłoża. Wystarczy, że będzie ona zwisać ze ściany i zostanie dociśnięta gruntem. Niemiej folie termozgrzewalne lub samoprzylepne zapewniają większą trwałość izolacji fundamentów. Dlatego warto je stosować.

W izolacjach przeciwwodnych stosujemy 2 lub 3 warstwy folii lub papy, które zawsze muszą być połączone z podłożem. Hydroizolacji nie nakładamy na podłoże mokre lub brudne.

Nie wolno uszkodzić hydroizolacji pionowej w trakcie zasypywania wykopów. Dobrą osłonę przed uszkodzeniem stanowi warstwa izolacyjna styropianu. Jeśli projekt nie przewiduje jego użycie lub jest wewnątrz ściany, to sztywna folia kubełkowa jest doskonałym materiałem służącym do osłony hydroizolacji pionowej.

Ważne! Pionową i poziomą hydroizolację koniecznie trzeba ze sobą połączyć. Zapewni to optymalną szczelność całego układu. W izolacjach przeciwwilgociowych ścian i ław fundamentowych bądź podłogi na gruncie, wystarczy połączyć pasy foli lub papy na zakład o szer. 30 cm. Gdy kleimy hydroizolację z folii lub używamy taśmy samoprzylepnej, to zakładki możemy zmniejszyć do 10 cm.

KONTAKT

Spray-System Paweł Kamiński
ul.Kościuszki 21
59-220 Legnica
Hydroizolacja dachów i fundamentów
Malowanie natryskowe agregatem

Tel. kom. 794 140 577

Adres e-mail:

spray.malowanienatryskowe@gmail.com

GODZINY PRACY

Poniedziałek 8:00 - 17:00
Wtorek 8:00 - 17:00
Środa 8:00 - 17:00
Czwartek 8:00 - 17:00
Piątek 8:00 - 17:00

GODZINY PRACY

Poniedziałek 8:00 - 17:00
Wtorek 8:00 - 17:00
Środa 8:00 - 17:00
Czwartek 8:00 - 17:00
Piątek 8:00 - 17:00

MALOWANIE NATRYSKOWE

Hydroizolacja dachów i fundamentów, malowanie garaży podziemnych , malowanie hal, malowanie deweloperskie, malowanie wnętrz.

Hydroizolacja dachów i fundamentów, malowanie garaży podziemnych , malowanie hal, malowanie deweloperskie, malowanie wnętrz.

KOMPLEKSOWE PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE I KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI

Wszelkie prawa zastrzeżone Spray-System Paweł Kamiński | tel. +48 794 140 577 | NIP 6911724243

Wszelkie prawa zastrzeżone
Spray-System Paweł Kamiński

Tel. kom. 794 140 577

NIP 6911724243

Gwarantujemy fachowe doradztwo, solidne i terminowe wykonanie wszystkich prac oraz atrakcyjne warunki współpracy.

Gwarantujemy fachowe doradztwo, solidne i terminowe wykonanie wszystkich prac oraz atrakcyjne warunki współpracy.